top of page
Ogród

▪ PROJEKTOWANIE ZIELENI

Projekt nasadzeń to plan, który przedstawia rozmieszczenie gatunków roślin. Projekt roślinności może dotyczyć ogrodu, parku, terenu wzdłuż ciągu komunikacyjnego, terenu firmowego czy innej przestrzeni wymagającej zagospodarowania zielenią.

Projekt nasadzeń powinien uwzględniać wiele czynników, takich jak rodzaj gleby, warunki klimatyczne, dostępność wody, nasłonecznienie, kierunek wiatru, a także estetykę i funkcjonalność przestrzeni.

Należy również uwzględnić czas kwitnienia, rozmieszczenie kolorów, wysokość roślin oraz ich wymagania dotyczące pielęgnacji i nawożenia.

Projekt roślinności może mieć różne cele, np. poprawa estetyki przestrzeni, ochrona gleby przed erozją, zwiększenie bioróżnorodności, poprawa mikroklimatu, poprawa jakości powietrza czy tworzenie miejsc wypoczynku dla ludzi.


Ważne jest, aby projekt był dobrze przemyślany i uwzględniał potrzeby danej przestrzeni oraz wymagania roślin, które zostaną w niej zasadzone. Dzięki temu można stworzyć piękne i funkcjonalne tereny zieleni, które będą służyły ludziom przez wiele lat.

Projektowanie zieleni: Usługi
bottom of page