top of page
Ścieżka dla pieszych

▪ PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI

Projekt nawierzchni to plan, który określa układ ciągów komunikacyjnych, rodzaj materiałów i technologie użyte do utworzenia danej powierzchni, takiej jak chodnik, droga, plac czy parking. 

W projekcie nawierzchni należy uwzględnić wiele czynników, takich jak rodzaj gruntu, warunki klimatyczne, obciążenie, rodzaj użytkowania i estetykę. Nawierzchnie powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne parametry użytkowe, trwałość, bezpieczeństwo i estetykę.

Nawierzchnie mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak kostka brukowa, beton, płyty betonowe, kamienie naturalne, drewno i inne.


Należy określić, jakie materiały będą użyte, ich wymiary oraz kształty.

W opracowaniu należy również uwzględnić elementy infrastruktury, takie jak krawężniki, odbiorniki wody deszczowej, wpusty i inne. 

Ważne aby był dobrze przemyślany i uwzględniał wymagania danego miejsca oraz potrzeby użytkowników. Dzięki temu można stworzyć funkcjonalną, bezpieczną i estetyczną przestrzeń dla ludzi.

Poproś o bezpłatną wycenę
Projektowanie nawierzchni: Usługi
bottom of page